Videotjänster på internet

YouTube är den utan tvekan största webbsidan som visar videofilmer på internet. Den växte explosionsartat under 2006, men samtidigt började även andra tjänster växa. Facebook innehåller videomöjligheter men i likhet med andra sociala media kan sidan kopplas samman med YouTube eller andra videotjänster.

Internet-television är en annan typ av videovisning som förekommer mer och mer. De flesta tv-kanaler sänder över internet både direkt och med program som kan spelas upp av tittaren efter önskemål. En sådan sajt är SVT-play. Program som visats i tv kan ses under en viss tid efter den faktiska sändningen.

Ett problem som man säkert brottas med är de små skärmarna. Kanske kommer man att skapa särskilda videofilmer som lättare kan ses i mobiltelefonen. Den andra sidan av videotjänster är inspelning av video som man sedan vill spela upp på internet. Att spela in video med mobiltelefon är ganska enkelt då dessa även har en kamera med videofunktion. Sedan kommer steget att publicera filmen på internet. Kanske vill man redigera filmen och då behövs särskilda program och kunskaper om dessa. Viss redigering kan man numera göra direkt i YouTube. Tipset är att YouTube kommer att vara ledande vad video på internet beträffar, under lång tid framöver.