Web 2.0 – vad är det?

Web 2.0, hur kan man förklara vad det är? Facebook med flera sajter av den typen uppfyller kraven. Kriterierna innebär att användaren skall kunna påverka och utforma innehållet själv och i samarbete med andra. När en person skriver i en blogg på till exempel WordPress så kallas detta användarintegrerat innehåll. Samarbetet med andra kan i detta fall vara läsarna av bloggen som kommenterar. Samma sak gäller på till exempel Facebook.

Designen och utformningen av tjänster på nätet inom Web 2.0 skall vara formade för att kunna erbjuda användarvänlighet. Ett exempel är hur menyn på en mobiltelefon ser ut, den skall enkelt visa vilka steg du ska ta för att till exempel skicka ett SMS. Bill Moggridge som är en av skaparna av interaktiva lösningar säger att han vill göra fantasifulla snygga lösningar för den virtuella världen. Animationer och ljud är viktiga ingredienser likaså tredimensionella objekt. Användarnas behov och önskemål måste vara i fokus. Den som använder en produkt eller tjänst skall finna tillfredsställelse för formen och den estetik som presenteras. Detta kallas interaktionsdesign som handlar om den omvandling och förändring som skapas i en viss situation när användaren klickar på en app. De tekniker som används för att bygga applikationer har samlingsnamnet AJAX, och kan till exempel vara den mer kända JavaScript. Med de digitala verktygen vill man hela tiden hitta nya metoder genom att experimentera. Jonas Lövgren, som är en känd designer, menar att det är viktigt att hela tiden förändra utformningen för att bygga nya modeller, att hela tiden vara nyskapande. Troligen går utvecklingen i den lilla surfplattan/mobiltelefonens tecken, det är främst för dessa som användbarheten är viktig. För människan som användare kan man enkelt sammanfatta: Att denne ska ha kontroll över det som skapas, det skall vara lätt att använda och vara tilltalande.